Dominoiva mies seuraa helsingistä homoseksuaaliseen

dominoiva mies seuraa helsingistä homoseksuaaliseen

..

Dominoiva mies seuraa helsingistä homoseksuaaliseen

Hetero-oletuksen vastustaminen ja homoseksuaalisen rakkauden tai halun esittäminen onkin keskeinen piirre käsittelemissämme Harry Potter -fanifiktioteksteissä. Harry Potter -romaanisarjassa ei ole selkeästi homoseksuaaleja henkilöhahmoja, lukuun ottamatta Harryn opettajan, professori Albus Dumbledoren hahmoa, jonka kirjailija J. Rowling on haastattelutilanteessa kertonut olevan homoseksuaali Daily News Romaaneissa kuitenkin kuvataan ainoastaan heteroparisuhteita ja Albus Dumbledorekin näyttäytyy romaaneissa varsin aseksuaalina hahmona.

Seksiä ei romaaneissa kuvata eksplisiittisesti heteroparienkaan välillä, mikä johtuu todennäköisesti ainakin osittain siitä, että romaanisarja on suunnattu nuorille lukijoille. Toisaalta romaaneissa ei romantiikka muutenkaan ole keskiössä, joten teoksissa esiintyy myös useita hahmoja, joiden seksuaalinen suuntautuminen ei käy lainkaan ilmi. Homoseksuaalisten hahmojen puuttumisen voi ajatella olevan yksi syistä, jotka motivoivat Harry Potter -fanifiktion kirjoittajia käsittelemään sarjan henkilöhahmojen välisen homoseksuaalisuuden mahdollisuutta fanifiktiotekstien kautta.

Tätä voi pitää ainakin yhtenä syynä homoeroottisten Harry Potteriin pohjautuvien slash-fanifiktiotekstien suurelle suosiolle myös fanifiktion lukijoiden keskuudessa.

Nina Kaipian , 5 mukaan slash-fanifiktiossa henkilöhahmot uudelleenkirjoitetaan joksikin muuksi kuin heteroiksi, heistä tehdään eräänlaisia queer-subjekteja. Samalla horjutetaan heteroseksuaalista ideaalia, joko kopioimalla edellä mainittuun kuuluvia ihanteita esimerkiksi heteroseksuaalinen ydinperheihanne muutetaan homoseksuaaliseksi perhemuodoksi tai lisäämällä elementtejä, jotka rikkovat sitä ydinperheihanne ei enää näyttäydy tarpeellisena.

Eräs tyypillisesti homoeroottiseen slash-fanifiktioon usein sisältyvä elementti on niin kutsuttu coming out -tarina. Coming out -tarina kuvaa kirjaimellisesti päähenkilöhahmon tai -hahmojen kaapista ulos tuloa: Monille Harryn ja Dracon kouluvuosiin sijoittuville fanifiktioille on tyypillistä, että yhteiset homoseksuaaliset kokemukset ovat molemmille hahmoille luonteeltaan ensimmäisiä.

Ensimmäisistä kokemuksista on kyse esimerkiksi Harryn ja Dracon kouluaikaan sijoittuvassa fanifiktiotekstissä Beneath you , jonka nimimerkkiä Cinnamon käyttävä kirjoittaja on julkaissut Schnoogle-nimisellä fanifiktiosivustolla.

Tarinassa teini-ikäinen Draco varastaa Harryn päiväkirjan, minkä seurauksena aiemmin vihamielisissä väleissä olleet nuoret miehet yllättäen ystävystyvät. Ystävyys alkaa saada eroottisia piirteitä, kun pojat opiskelevat yhdessä koulun kirjastossa ja alkavat syöttää toisilleen kirsikoita:. Despite himself, Harry was curious. Draco sat up a little straighter, his breath catching, and Harry suddenly realized he had a bit of power him, as strange and alien as that power was.

Ruoka ja syöminen, erityisesti hedelmien nauttiminen osana seksuaalisuuden ja erotiikan kuvastoa juontaa juurensa pitkälle historiaan. Charles Kevin Robertsonin mukaan jo Raamatussa ruoan tai juoman nauttimista käytettiin symbolina kuvaamaan oraaliseksin harjoittamista Robertson , Raamatun kielletyn hedelmän kautta on länsimaisessa historiassa hedelmien syömiseen liitetty myös houkutuksen ja kielletyn halun tematiikkaa emt.

Nämä teemat nousevat esiin myös Harryn ja Dracon yhteisessä syömiskohtauksessa, kun kirsikoiden nauttimisen kautta hahmojen välille nousee eroottinen jännite. Lisäksi kirsikoiden syöminen herättää oraaliseksiin liittyviä mielleyhtymiä erityisesti imemiseen ja nielemiseen liittyvien ilmausten kautta.

Raamatun kielletty hedelmä on perinteisesti kuvattu omenaksi, mutta myös kirsikoihin liittyy vahvaa seksuaalista symboliikkaa ja niitä on historiallisesti käytetty kuvaamaan sekä naisen että miehen sukupuolielimiä Williams , — Kirsikat yhdistetään usein erityisesti seksuaaliseen kokemattomuuteen, koskemattomuuteen ja neitseellisyyteen, mistä on kyse myös kohtauksessa Harryn ja Dracon välillä. Kirsikoita käytetään kohtauksessa luomaan seksuaalista jännitettä miesten välille ja niiden syömisen voi tulkita kuvastavan ensimmäistä eroottista homoseksuaalista kokemusta.

Syömisen ja syöttämisen voi nähdä vain eroottista tunnelmaa virittelevänä intiiminä kohtauksena tai sitten syöttämisen voi lukea metaforana oraaliseksille, jolloin kirsikat näyttäytyvät eufemismina miehen sukupuolielimille. Vaikka sekä Harry että Draco esitetään tekstissä seksuaalisesti kokemattomina, kohtauksessa on silti nähtävillä jonkinlainen horjuva valta-asetelma, jossa Draco asettuu opettajan rooliin ja utelias Harry on se, jolle erotiikan saloja opetetaan. Muutoksille altis valta-asetelma on tyypillinen Harryn ja Dracon suhdetta käsittelevissä fanifiktioteksteissä, minkä voi ajatella pohjautuvan juuri siihen, että romaanisarjassa Harry ja Draco esitetään toistensa kilpailijoina.

Epilogimaisille, Harryn ja Dracon kouluvuosien jälkeiseen aikuiselämään sijoittuville coming out -tarinan sisältäville fanifiktioteksteille on yleistä, että toinen hahmoista on jo identifioitunut homoseksuaaliksi ja mahdollisesti tullut kaapista ulos, mutta toinen vasta heräilee huomaamaan omia homoseksuaalisia mieltymyksiään. Tällöin usein homoseksuaaliksi jo identifioitunut hahmo on se, joka johdattelee toisen huomaamaan homoseksuaalisuuden mahdollisuuden myös itsessään. Aikuiselämään sijoittuvaa coming out -tarinaa käsitellään esimerkiksi Emma Grantin Skyehawke-nimisellä fanifiktiosivustolla julkaisemassa tarinassa nimeltä Left my heart Tarinassa Harry ja Draco ovat vuotiaita työelämässä olevia aikuisia, jotka Harryn työtehtävän vuoksi päätyvät viettämään aikaa keskenään.

Yhdessä vietetyn ajan myötä heteroparisuhteessa aiemmin ollut, avioeron läpikäynyt Harry ymmärtää, että hänen entinen arkkivihollisensa onkin avoimesti homoseksuaali. Samalla Harry myös huomaa nauttivansa Dracon seurasta enemmän kuin odotti, ja entisten vihollisten välille alkaa muodostua toisenlainen jännite.

Tämä käy ilmi esimerkiksi kohtauksessa, jossa Harry ja Draco käyvät flirttailevan keskustelun koskien Dracon ulkonäköä ja pukeutumista ja Draco iskee Harrylle silmää keskustelun päätteeksi:.

Malfoy had grinned at him then, and the expression had taken Harry aback. All he did was watch Malfoy, lately. Emma Grant ; kursiivi alkuperäinen.

Kohtauksessa nousee esiin coming out -tarinoille tyypillinen hämmennys oman seksuaali-identiteetin kyseenalaistuessa. Hämmennyksen keskellä ensimmäinen reaktio on homoseksuaalisuuden kieltäminen itsessä, mikä ironisella tavalla nostaa koko homoseksuaalisuuden mahdollisuuden esiin: Juuri hämmennys ja kieltäminen ovat tässäkin kohtauksessa keskiössä, kun Dracon iskettyä Harrylle viettelevästi silmää ja vihjailtua Harryn katselleen häntä eroottisesti kiinnostuneena, Harry yrittää painottaa itselleen, että ei ole katsellut Dracoa seksuaalisessa mielessä.

Toisin sanoen vasta Harryn kieltäessä katselleensa Dracoa eroottisesti homoseksuaalisen halun mahdollisuus Harryn kohdalla itse asiassa nousee esiin. Vaikka slash-fanifiktiolle on tyypillistä viedä alkuperäisteoksessa ystävinä esitettyjen henkilöhahmojen suhde toiselle, romanttiselle tai eroottiselle tasolle, yksi yleisimmistä lähtökohdista Harry Potteriin pohjautuvissa slash-fanifiktioteksteissä on luoda eroottinen tai romanttinen jännite kahden kilpakumppanin, Harryn ja Dracon välille.

Kaipian , 36 mukaan hahmojen välisestä vihollisuudesta johtuen hahmot jakavat keskenään vahvan emotionaalisen tunnelatauksen ja vetovoima hahmojen välillä on luonteeltaan aggressiivista. Tämä lähtökohta luo hedelmällisen pohjan eroottiselle halulle ja slash-fanifiktiolle vihollishahmojen välillä.

Raja vihan ja rakkauden välillä on tunnetusti ohut ja fanifiktion kirjoittajan käsissä hahmojen välinen inho ja aggressio muuttuu usein himoksi ja seksuaaliseksi jännitteeksi. Tarinassa aikuiset Harry ja Draco tapaavat toisensa vuosien erossa olon jälkeen Dracon ostaessa joukkueen, jossa Harry pelaa ammattitasolla velhomaailman suosituinta joukkuepeliä huispausta.

Tekstissä jännitettä Harryn ja Dracon välille lisää se, että tarinan edetessä lukijalle selviää Harryn ja Dracon seurustelleen vuosia aiemmin. Suhde on kuitenkin päättynyt eroon Dracon petettyä Harrya Fred Weasleyn, toisen Harry Potter -sarjasta tutun hahmon kanssa.

Ensikohtaaminen vuosien eron jälkeen alkaa molemminpuolisella piikittelyllä ja väittelyllä, mutta pian tilanne muuttuu eroottisesti latautuneeksi. He shook his head slightly as the memory of walking in on Malfoy and Fred flashed across his mind and it was enough to break the spell.

He pushed Malfoy away, causing him to stumble. Harry was panting, flushed and he wanted nothing more than to pull the bastard back against him and to shag him right then and there. Kohtauksessa jännite hahmojen välillä rakentuu paitsi vihan myös seksuaalisen himon kautta, ja nämä kaksi tunnetta sekoittuvat toisiinsa, kun Harry huomaa haluavansa Dracoa seksuaalisesti, mutta yrittää kuitenkin estää tämän lähentelyjä.

Huispausjoukkueen ostanut Draco on valta-asemassa suhteessa Harryyn ja Draco on myös se, joka tekee seksuaalisen aloitteen miesten välillä. Dracon valta-asema korostuu miesten välisessä fyysisessä kanssakäymisessä Dracon painaessa Harrya vasten seinää ja lähennellessä tätä väkisin. Alisteisessa asemassa oleva Harry kokee Dracon käytöksen hyökkäävänä ja hänellä on vaikeuksia torjua Dracoa. Samalla kuitenkin on selvää, että myös Harry haluaa Dracoa seksuaalisesti, mikä tuodaan esiin paitsi Harryn ajatusten kautta, myös tämän fyysisistä reaktioista, kuten huohotuksesta ja punastumisesta.

Queer-näkökulmasta kirjoittaminen mahdollistaa homoseksuaalisuuden lisäksi myös muiden, marginaalisempien ja perinteisistä seksuaalisista mieltymyksistä poikkeavien vaihtoehtoisten suuntausten ja mieltymysten tarkastelun. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset fetissit tai vaikka mieltymys sadomasokismiin. Lisäksi queer-näkökulma tarjoaa myös mahdollisuuden sukupuolten välisten rajojen ja erojen horjuttamiseen.

Tästä syystä fanifiktion kautta Harryn ja Dracon väliset valtasuhteet on helppo kääntää kumman tahansa eduksi. Erityisesti ristiinpukeutumista esitetään fanifiktiossa tyypillisesti juuri sadomasokismin yhteydessä. Oh, he knew so well how Harry liked him to behave. Even now, when he was trying to stay angry, it was hard faced with this overabundance of sexy clothes and intoxicating submission.

Kyseisessä fanifiktiotarinassa Harry ja Draco ovat eräänlaisessa isäntä ja lemmikki -tyyppisessä suhteessa, jossa Dracon pitää totella Harryn hänelle asettamia sääntöjä. Eläinroolipeli, jossa toinen seksipartnereista esittää lemmikkiä ja toinen omistajaa on yksi sadomasokististen seksuaalifetissien alalajeista. Edellisessä kohtauksessa Draco on rikkonut sääntöjä toisen Harry Potter -sarjan hahmon Pansy Parkinsonin kanssa, mistä johtuen Harry rankaisee heitä molempia.

Lisäksi kohtauksessa keskeistä on ristiinpukeutuminen, sillä Dracon asu koostuu pitsialusvaatteista, korsetista ja korkokengistä, jotka tämä on laittanut ylleen Harrya miellyttääkseen.

Feminiinisen ja maskuliinisen välisen rajan häivyttäminen ja sukupuoliroolien ja -identiteettien horjuttaminen viedään äärimmilleen slash-fanifiktiossa teksteissä, joissa kuvataan miehen olevan raskaana. Osassa fanifiktiotekstejä miehen raskaus esitetään täysin luonnollisena, eikä syitä sen mahdollisuuteen sen enempää avata tai selitetä.

Joissakin teksteissä raskaus on seurausta loitsusta, kirouksesta tai muusta taiasta, joka raskaana olevan miehen ylle on langetettu. Samalla keskeiseksi tulee kuitenkin kysymys siitä, miten tämä ideaali tarinassa esitetään: Nimimerkkiä SkyGalaxies käyttävä kirjoittaja esimerkiksi kuvaa Archive of our own -fanifiktiosivustolla julkaisemassaan Harryn ja Dracon aikuiselämään sijoittuvassa fanifiktiotekstissään Carpe Diem raskaana olevaa Dracoa.

Konflikti tarinassa syntyy siitä, että Harryn pakkomielteenomaisen rakkauden kohde Draco on naimisissa toisen miehen, Anthony Goldsteinin, kanssa ja raskaana tälle. Draco grinned as Anthony wrapped an arm around his swollen stomach. As soon as they were out of sight, Anthony turned to Harry with a cold stare. Ihanko oikeasti vika on niissä 3 miljardissa naisessa, eikä siinä yhdessä miehessä?

Jos ei kenenkään kanssa synkkaa, niin olisiko mahdollista että omassa asenteessa olisi jotain korjattavaa? Itseäni ei varsinaisesti kiihota mies, jonka mielestä kaikki maailman ongelmat johtuvat naisista ja tämä julistetaan jatkuvasti ääneen ja lopuksi vaaditaan että jostain säälistä ja sympatiasta pitäisi kuitenkin suostua harrastamaan seksiä tällaisen katkeroituneen miehen kanssa, eikä niin väliä vaikka ei itse haluaisikaan.

Noilla repliikeillä tuskin lohkeaa tulevaisuudessakaan, uskallan veikata. Ja kaiken kirkastavana loppuhuipentumanahan tässä on vielä se, että naisten pitäisi harrataa seksiä kenen tahansa kanssa ja milloin ja missä vain, mutta sitten nainen on kuitenkin halveksittava huora, jos on useampia suhteita ollut.

Kyllä maailmassa naisia Kyllä maailmassa naisia riittää suomalaismiehelle, mutta siihen liittyy sitten vääjäämättä runsaasti rahallista panostusta ja matkustelua ties mihin maailman ääriin vieraisiin kulttuureihin. Tätä tuskin voi pitää minään optimiratkaisuna suomalaisten ATM-miesten ongelmiin, etenkin kun samaan aikaan ATM-miehet kuitenkin elättävät suuren joukon suomalaisia pihtarinaisia tulonsiirtojen muodossa Ja elättävät myös monet tummat maahanmuuttajamiehet, jotka kyllä saavat suomalaisnaisilta seuraa.

Kyllä sivistyneessä systeemissä pitää asiat järjestää niin, että ATM-miehille on seuran löytäminen helpompaa ihan täällä kotikonnuilla. Nyt pikemminkin tuntuu, että se muuttuu vaan vaikeammaksi koko ajan. Arvoisa Jorma, tunnut Arvoisa Jorma, tunnut tietävän, miten asiat ovat ja haluat sille arvostusta. Me muut kaltaisesi ATM-miehet luemme mielipiteitäsi arvostaen. Odotuksesi, tunteesi ja ajatuksesi saavat sinut luomaan ja muokkaamaan todellisuuttasi.

Ole varuillasi kun joku haluaa kertoa sinulle asioiden oikean laidan. Ainoa todellisuus, josta tiedät jotain, on oma todellisuutesi. Kyllä sivistyneessä systeemissä pitäisi olla niin jotta että meille kolmikirjaimisille uroille elämä ei muuttuisi vaikeammaksi koko ajan. Melkein jo mieleni olen pahoittanut seuran puutteesta, tarkoitan laadukkaan seuran.

Maahanmuuttajista on toivottu Maahanmuuttajista on toivottu helpotusta Suomen huoltosuhteeseen, eli maahanmuuttajat lisäisivät työssäkäyvien määrän suhdetta työelämän ulkopuolella oleviin.

Miespuoliset maahanmuuttajat aiheuttavat aina, että joku mies jää ilman naista. Tämä lisää syrjäytymistä ja työelämän ulkopuolelle jäämistä.

Naismaahanmuuttajan vaikutus on päinvastainen: Kun otetaan huomioon maahanmuuttajien heikko työllisyystilanne, saattaa miespuolisten maahanmuuttajien vaikutus huoltosuhteeseen olla jopa negatiivinen. Maahanmuutossa tulisi siis suosia naispuolisia henkilöitä. Kätevä tapa laskea Kätevä tapa laskea syrjäytymistä vain miesten parisuhteettomuuden osalta. Itselläni yksikään entisistä Itselläni yksikään entisistä miesystävistä ei ole ollut korkeasti koulutettu, paljon tienaava, taikka sitten bodattu komistus.

Komea voi olla vaikka olisi kaljamaha, eikä se komeuskaan ole tärkeää jos on mukava ihminen. Enemmän tunnen naisia jotka eivät ole vielä parikymppisinäkään olleet yhdessäkään "oikeassa" parisuhteessa, kyllä se on näyttänyt miehillä olevan helpompaa. Ja aivan naurettavaa miettiä jotain markkina-arvoa, se on pelkkää ihmisten esineellistämistä. Minä elätän itse itseni, nykyisen avopuolisoni kanssa maksamme kulut yhdessä, reilusti.

Ei se ole toisen tehtävä elättää toista aikuista ihmistä, ellei sitten aivan välttämättä itse halua. Ja nuo treffitapahtumat muuten kuulostaa hyvältä.

Jotain syväluotaavampaa kuin "speed dating". Olen saanut miehistä Olen saanut miehistä tarpeekseni pitkäksi aikaa. En enää ymmärrä, enkä etenkään jaksa teitä, miehiä.

En halua enää ketään miestä elämääni yrittämään hallita mua tai elämääni, määräilemään, kontrolloimaan tai hyväksikäyttämään tavalla tai toisella. Jompikumpi iltapäivälehdistä oli tehnyt naisista vastaavan listauksen kuin on tuossa alla nyt miehistä.

Tein sitten miehistä oman listauksen. Ihminen kaipaa sitä enemmän mahdollisuutta yksinoloon, mitä rakkaampi hän on itselleen. Iloa ja rauhaa 1. Helinälle Ihmettelen hieman Helinälle Ihmettelen hieman tekstiänne. Ehkö haette vääristä paikoista, tai sitten Teillä on sitoutumisen pelko, ja haluatte nähdä kumppaniehdokkaissanne jotain vikaa.

Tyypillistä Teidän ilmaisemamme kaltaisen kirjoituksen kirjoittajille usein on, että oma käytöksenne saa aikaan toisessa reaktion, jonka sitten luokittelette johonkn kategoriaan, tai teette vastareaktiosta esim. Helinälle Vaikuttaa, että Helinälle Vaikuttaa, että olette onnistunut kehittämään itsellenne melkoisen vihan sukupuolta kohtaan, jonka kanssa elämisestä voisitte pystyä nauttimaan ilman tuollaista asennetta. Helinä Siikala on runoilija, Helinä Siikala on runoilija, ei kommentin kirjoittaja.

Laasasen teorian perusongelma Laasasen teorian perusongelma on, että ihmisten tasoa mitataan. Ei siinä ole jotain yleistä paremmuusjärjestystä vaan kuka kenellekin sopii on yksilöllistä. Teoriassa on outoa myös se, että vallan katsotaan olevan naisilla. Teorian mukaan naisten markkina-arvo on korkea n. Miesten taas on teorian mukaan mahdollista vaikuttaa omaan markkina-arvoonsa hankkimalla statusta, omaisuutta, ihmissuhdetaitoja. Tämän luulisi toimivan miesten eduksi: Mutta sinkkunaisten suuremmasta määrästä järjestelmän katsotaan jotenkin kierosti suosivan naisia.

Vaikka miehillehän kelpaisi ihan kuka tahansa nainen kunhan ei ole ruma tai vanha! Täälläkin keskustelussa on väitetty naisten saavan kymmeniä ja satoja vastauksia deittipalveluissa.

Ja väitetty, että naisten on sopivampaa kuin miesten esittää vaateita ulkonäölle. Oman kokemukseni mukaan erittäin moni miehistä ilmoittaa etsivänsä hoikkaa, nättiä, kivannäköistä naisten. Deittipalveluissa on satoja miehiä, jotka eivät profiilissaan kerro itsestään käytännössä mitään, joten ei ole mitään minkä perusteella heistä voisi kiinnostua. Kirjoittakaa hyvät ihmiset edes jotain itsestänne, jos toivotte saavanne vastauksia! Sitten kun jollekulle kirjoittaa, ei vastausta välttämättä saa.

Vastausta ei yleensä tule myöskään niihin, missä mies on ensin ottanut yhteyttä ja sitten vastaan hänelle. Useimmat yhteydenotot ovat sellaisia, että niistä ei käy mitenkään ilmi, että omaan deittiprofiiliini olisi lainkaan tutustuttu, joten oletan että sama teksti on lähetetty lukemattomille naisille.

Ja sitten valitetaan, ettei naiset viitsi vastata. Olen myös kuullut naisilta kokemuksia, että yhteyttä ottavat miehet, jotka haluavat seksiä, mutta vakavammasta suhteesta kiinnostuneita ei löydy sitten millään.

Vinoutunut ja vääristynyt Vinoutunut ja vääristynyt patriarkaalisuus tappaa, vaurioittaa ja vahingoittaa sekä miehiä että naisia monin eri tavoin. Se on kovaa, julmaa ja raakaa sekä epäoikeudenmukaista. Se tuhoaa hyvää ja hyviä arvoja ihmisyydessä. Se tuhoaa ja tappaa ihmisiä. Se tuhoaa herkkyyttä ja kauneutta ihmisissä sekä maailmassa. Ehkä miesten ja etenkin patriarkaatti-miesten tulee katsoa peiliin, kun siihen etsitään syytä, miksi yhä useammat naiset haluavat asua yksin ja ehkä olla myös yksin.

Monet miehet vaihtavat ja siirtyvät homoseksuaalisuuteen, kun naiset eivät enää vastaa heidän tarpeisiinsa mikä ei ole todellakaan mikään ihme. Suomalainen nainen on kaiken Suomalainen nainen on kaiken korkeakouluista, naistenlehdistä ja feministipropagandasta oppimansa jälkeen niin kylmä, julma ja ruma, ettei hän pidä suomalaista miestä minään.

Kaikki eksoottiset elätit kyllä kelpaavat. Olen tosin huomannut, että Kainuussa, Lapissa yms. Rakastettavampia naisia ovat kuitenkin monien muiden maiden leidit. Katolisissa maissa naiset ovat naisia, usein vailla feminististä miesvihaa. He osaavat arvostaa ja rakastaa jopa suomalaista miestä vaalea tukka ja pohjoismainen raamikkuus ovat monille latinonaisille suorastaan kiihoittava yhdistelmä. Luuserimiehet, lähtekää ulkomaille, vaikka sinne Thaimaaseen, niin huomaatte että oikeita ja sydämellisiä naisia on todellakin olemassa!

Suomesta ette niitä tule koskaan löytämään. Intiaani-Janne, minä Intiaani-Janne, minä onnittelen sinua kyvystäsi yleistää. Kohta missä itse tulet esille "olen tosin huomannut" Hillitöntä elämisen hyrskettä kannattaa varmaan ihan jatkaakin, taholtasi, silloin sun tällöin.

Jollei toimi, tiedät suunnan: En lukenut näitä kaikkia En lukenut näitä kaikkia viestejä. Ensimmäisen luin ja heti tuli mieleeni, missä niitä naisia on pilvin pimein. Jokaista miestä kohti on noin naista riippuen vähän ajasta ja paikasta.

Mies vain valitsee mieleisensä. Ja naiset jonottavat ja odottavat, josko kohta olisi oma vuoro tulla valituksi, haetuksi. Paritanssi on se laji, jossa miehet ovat kuninkaita, kukkoja tunkiolla ja naiset odottavat omaa prinssiään. Opettele mies tanssimaan ja silloin sinä saat päättää kenet syliisi suljet kahden tanssi ajaksi tai ehkä jopa lopuksi elämäksesi.

Googleen vaan haku tanssinet tai tanssikurssit T. Yksi, joka haluaa jakaa elämänsä tanssivan miehen kanssa. Millä perusteella Henry Millä perusteella Henry Laasasta nimitetään "tutkijaksi"?

Onko hänellä akateeminen jatkotutkinto? Onko hän julkaissut yhtäkään tieteellistä artikkelia referee-tasoisessa tieteellisessä julkaisussa? Tuntuu, että useimmilla Tuntuu, että useimmilla naisilla ja myös joillakin miehillä on suuria vaikeuksia myöntää, että Markkina-arvoteoria on paikkansapitävä. Teoria on niin totta, kuin vain voi olla, menkää nyt herran jestas katsomaan maailmalle, miten siellä ihmiset elävät. Teoria on lähinnä itsestäänselvyys. Ravintolassa tämä näkyy selvimmin.

Kyllä siellä ihmiset pariutuvat jos sitä on etsinyt juuri teorian mukaisesti. Kyllä ne ATM-miehet ja naisetkin lähtee sieltä yksin kotiin. Kritisoitte, että ei saa luokitella ja arvottaa ihmisiä. Vastaan, että miksi sitten teette niin.

Sillä tehän teette, tiesitte sitä tai ette. Asia, mitä monet eivät ole ymmärtäneet on, että kyseessä ei ole yleensä tietoiset valinnat. Kyse on tiedostamattomista arvostuksista, niistä jotka vaikuttavat meidän tunteisiimme. Niitä me kaikki teemme, halusitte myöntää tai ette. Me kaikki otamme parhaan mahdollisen kumppanin, minkä saamme. Kriteerit voivat olla vähän erilaiset eri ihmisillä, mutta keskimäärin kuitenkin hyvin samanlaiset.

Useimmiten se on ulkonäkö mikä vaikuttaa eniten, tämä ei tarkoita ettei muilla kriteereillä olisi merkittävää vaikutusta. Näin se vain on. Jotkut ovat vähätelleet tässä keskustelussa Laasasen tekstejä ja Markkina-arvoteoriaa joka ei siis ole Laasasen teoria , väittäneet nollatutkimukseksi tai kyseenalaistaneet hänen tutkijan taitojaan lukematta gradua. Teoriaa ei saa teilata siksi, että se antaa epämieluisia tuloksia. Tämä teoria tuntuu olevan naisille ns. Tosiasioiden tunnustaminen ei tarkoita, ettei voisi rakastaa tai olla rakastettu.

Laasaselta unohtuu nyt yksi Laasaselta unohtuu nyt yksi asia. Suurin osa naisista on vallitsevan kauneuskäsityksen mukaan "taviksia" eli ei nyt rumia muttei nyt sitä kauneinta kärkeäkään. Epäilemättä myös nämä naiset haluaisivat rinnalleen sen alfauroksen, mutta ennemmin tai myöhemmin tajuavat, ettei heillä ole siihen edellytyksiä kun parempiakin on tarjolla. Niinpä he joutuvat tyytymään siihen pertti perusäijään, ja useimmiten ovat vielä oikein tyytyväisiä sen kanssa. Vähän sama kuin että kaikki haluavat Ferrarin, mutta silti moni ajelee ihan tyytyväisenä sillä Opelilla.

Se kolmanneksi paras Mielestäni yksi syy Mielestäni yksi syy sinkkuuteen on ihmisten sitoutumispelko. Heti ensimmäisen vastoinkäymisen jälkeen homma saa jäädä tai etsitään aina vaan parempaa. Myös seurustelusuhteessa pitäisi ottaa asenne että yhdessä tästä selvitään.

Eikä juosta heti karkuun kun tulee ongelmia. Meissä kaikissa on virheitä, pitää vaan laittaa tärkeysjärjestykseen mitä toiselta sallii ja mitä ei. Olen mieluummin sinkku kuin epätyydyttävässä suhteessa. Itse haluaisin olla Niin. Itse haluaisin olla sinkku. Erehdyin kuitenkin harrastamaan seksiä vauvakuumeisen ihmisen kanssa. Kysyessäni ehkäisystä hän kertoi olevansa lisääntymiskyvytön. Mutta kappas, parin kuukauden seurustelun jälkeen hän kertoi olevansa raskaana. Vietän siis loppuelämäni pallo jalassa.

Osaisiko joku kertoa mitä minun tulisi tehdä välttyäkseni elatusmaksuilta yms? En ole vielä tunnustanut isyyttäni missään. Sapettaa ryhtyä maksamaan jonkun ei-toivotun sinappitehtaan elämästä. Saumat on - jopa todennäköiset - että sitä on hässinyt likimain jokainen vastaantulija sun lisäksi. Ehkä pääset kuin koira veräjästä.

Jos näin ei käy, ja oletkin syyllinen, niin ainoa keino paeta on kadota. Tarkoitatko sitä Tarkoitatko sitä unelma-antajaa, jota tässä keskustelussa niin moni kaipaa? Sitä hyväntekijänaista, saamattoman pelastusta? Miksi sitten äänessäsi on niin kirpeä sävy, oi oraakkeli, joka kanssapoikaasi ahdingossa neuvot?

Kamala kohtalo, ennen kaikkea Kamala kohtalo, ennen kaikkea sille tuloillaan olevalle. Eipä näy yhteydenottoja Eipä näy yhteydenottoja suomi24 deitissä mun profiilissa. Työssäkäyvä 36v Espoolainen mies ei kelpaa, tai kelvannut moneen vuoteen, meinaan ei ole ollut yhteydenottoja kuin nimeksi. Mitähän ne siellä notkuu, samaa toki voi kysyä itseltänikin. Tulin itsekin lukeneeksi Hei! Tulin itsekin lukeneeksi tätä keskustelua joka herättää minussa paljon ajatuksia.

Olen vuotias nainen ja edelleen sinkkuna. Sosiaalisen, iloisen ja avoimen luonteeni ansiosta tutustun helposti uusiin ihmisiin mutta hyvin harvoin saan ystävää enempää uusista tuttavuuksista. Olen lapsirakas, eläinrakas ja taiteellinen. Työssäni koen myös olevani hyvässä asemassa, olen tehnyt töitä sen eteen vaikka se ei mitenkään erikoinen asema olekaan.

Kaiken kaikkiaan asiat näyttää olevan hyvin mutta näin se ei todellisuudessa ole, yksinäisyys on osa elämääni vaikka olen yrittänyt täyttää sitä isolla kaveriporukalla, harrastuksilla ja koiralla. Mutta miehet eivät kiinnostu minusta sillä tavalla kuin toivoisin.. Olen vuosien varrella ollut muutaman kerran vakavemmassa suhteessa mutta pisin niistä kesti vain 6kk. Olen tavannut internetin kautta kymmenen vuoden aikana varmaan miestä mutta niistäkin harva on kaveruutta pidemmälle edennyt.

Käytän mielestäni kaikkia treffailukanavia ja pidän aina silmät auki. Pitkään ajattelin että en ole tarpeeksi viehättävä koska olen ylipainoinen ja miehet vaativat naiselta siroa olemusta.. Mietin mitä voisin tehdä toisin ja mitä voisin muuttaa itsessäni.. Ja vaikka pahalta kuulostaakin, niin olen miettinyt että mitä jos sitä oikeaa ei koskaan tulekaan. Sitähän ei kukaan teistä voi minulle varmuudella luvata.

En halua olla pessimistinen.. Olen itsenäinen nainen ja huolehdin oikein hyvin itsestäni. Tottakai haluaisin elämääni rakkautta mutta jos vastaan ei tule parisuhdetta niin minun täytyy alkaa miettiä miten voisin elää loppuelämäni yksin mutta onnellisena.

Ilkeämielisesti miehiin suhtautuva kälkättävä, jokailtainen, kännäävä kaveriporukka, ihmeellisiä, turhia ja kalliita harrastuksia, ja sänkykin on jo koirasta jalkopäästä täynnä. Ei sinne miestä mahdu. Ei kukaan mies paitsi toivoton luuseri halua koiralauman hierarkan pohjalle purtavaksi, haukuttavaksi ja koirankarvoja ja kakkaa haistelemaan.

Tuo oli nyt täyttä sontaa. Harrastukseni ovat normaali urheiluharrastuksia jonne mieskin mahtuu. Koira on helppo hoitoinen ja pieni sekä karvaton. Ja en todellakaan tässä iässä mitään kännäile kavereiden kanssa, järjestämme peli ja soittoiltoja jonne mieskin mahtuisi mukaan. Toisin sanoen sen sijaan, että yrittäisit sanoa että mulla ei ole miestä koska mussa on vikaa niin keskittyisit enemmän siihen miksi Suomessa deittailukulttuuri on aivan perseestä.

Ulkomailla sitä tapaa vaikka kuinka paljon ihania miehiä joka päivä ja deittejä satalaa joka suunnasta. Mitä ihmettä sä täällä Mitä ihmettä sä täällä ruikutat jos asiat ulkomailla on niin hyvin että joka päivä tapaat vaikka kuinka paljon ihania miehiä ja deittikutsuja sataa joka suunnasta. Hauskaa, että näin monet Hauskaa, että näin monet miehet ovat sinut sinkkuutensa kanssa, eivätkä vaivu epätoivoon ja etsi itsestään, ympäristöstään ja tietenin niistä naisista syitä sinkkuudelleen.

Koska itsevarma, itseensä tyytyväinen ja elämästä nauttiva sinkkumies on valitettavan usein playeri, eikä tavallinen, parisuhdetta kaipaava mies. Toisin on naisten laita, sinkut, normaalia parisuhdetta toivovat naiset eivät poikkeuksia lukuunottamatta ole asiasta epätoivoisia ja yritä jokaiseen vastaantulijaan takertua niin vimmatusti, että toinen säikähtää moista innokkuutta.

Itse ainakin arvostan vastakkaisessa sukupuolessa ennen kaikkea tervettä itsetuntoa. Vanha klisee, mutta totta: Yksikään Voi poika poika!

Yksikään lapsi ei ole "ei toivottu sinappitehdas". Jos olet arvomaailmaltasi vielä noin teini, niin pitäisi jättää paneskelukin tumputuksen asteelle. Joka ikisestä naimisreissusta voi putkahtaa lapsi maailmaan. Jos nainen ei itsekään lasta halua, on vaihtoehtoina jäkipillerit, abortti tai adoptio synnytyksen jälkeen. Isättömänä ei ole lapsen hyvä kasvaa, joten tietysti voit yrittää kehittyä kakarasta aikuiseksi 9kk aikana ja ottaa vastuusi tekemisistäsi. Rahan menetyksen pelko ei lapselle ole se suurin uhka, vaan hylätyksi tulemisen pelko!

Sitä ei ansaitse yksikään lapsi. Lapsi ei ole syyllistynyt mihinkään pahaan syntyessään tähän maailmaan. Sinä itse teit sen päätöksen, naitko vai et! Niin, olin tässä reilut 10 Niin, olin tässä reilut 10 vuotta villinä ja vapaana edellisen vakavan suhteen jälkeen.

Paneskelin tuona aikana useampaakin naista. Pari heistä teetti abortin, joillain kerroilla riitti katumuspilleri. Nyt sitten erehdyin upottamaan kuokkani valehtelevaan, vauvakuumeiseen suohon. Kysyessäni miten hän aikoo asian hoitaa, vastaus oli "Ei ole vaihtoehtoja". Se on ihan tämän tulevan pikku äitylin oma ongelma kun lapsensa kasvaa ilman biologista isäänsä. No, nyt kun huippuunsa hiotut geenini ovat päässeet elämän jatkokierrokselle, haen vasektomian. Mikäli en sitten päätä ryhtyä yhteiskunnan elätiksi.

Pari parisuhdetta on nyt Pari parisuhdetta on nyt takana ja ikää 26 vuotta. Se täytyy sanoa että parisuhde ei tuo mitään suoraa onnea elämään. Monet varmasti saattavat odottaa sitä.

Dominoiva mies seuraa helsingistä homoseksuaaliseen

Kohtauksessa nousee esiin coming out -tarinoille tyypillinen hämmennys oman seksuaali-identiteetin kyseenalaistuessa. Hämmennyksen keskellä ensimmäinen reaktio on homoseksuaalisuuden kieltäminen itsessä, mikä ironisella tavalla nostaa koko homoseksuaalisuuden mahdollisuuden esiin: Juuri hämmennys ja kieltäminen ovat tässäkin kohtauksessa keskiössä, kun Dracon iskettyä Harrylle viettelevästi silmää ja vihjailtua Harryn katselleen häntä eroottisesti kiinnostuneena, Harry yrittää painottaa itselleen, että ei ole katsellut Dracoa seksuaalisessa mielessä.

Toisin sanoen vasta Harryn kieltäessä katselleensa Dracoa eroottisesti homoseksuaalisen halun mahdollisuus Harryn kohdalla itse asiassa nousee esiin. Vaikka slash-fanifiktiolle on tyypillistä viedä alkuperäisteoksessa ystävinä esitettyjen henkilöhahmojen suhde toiselle, romanttiselle tai eroottiselle tasolle, yksi yleisimmistä lähtökohdista Harry Potteriin pohjautuvissa slash-fanifiktioteksteissä on luoda eroottinen tai romanttinen jännite kahden kilpakumppanin, Harryn ja Dracon välille.

Kaipian , 36 mukaan hahmojen välisestä vihollisuudesta johtuen hahmot jakavat keskenään vahvan emotionaalisen tunnelatauksen ja vetovoima hahmojen välillä on luonteeltaan aggressiivista. Tämä lähtökohta luo hedelmällisen pohjan eroottiselle halulle ja slash-fanifiktiolle vihollishahmojen välillä. Raja vihan ja rakkauden välillä on tunnetusti ohut ja fanifiktion kirjoittajan käsissä hahmojen välinen inho ja aggressio muuttuu usein himoksi ja seksuaaliseksi jännitteeksi.

Tarinassa aikuiset Harry ja Draco tapaavat toisensa vuosien erossa olon jälkeen Dracon ostaessa joukkueen, jossa Harry pelaa ammattitasolla velhomaailman suosituinta joukkuepeliä huispausta. Tekstissä jännitettä Harryn ja Dracon välille lisää se, että tarinan edetessä lukijalle selviää Harryn ja Dracon seurustelleen vuosia aiemmin.

Suhde on kuitenkin päättynyt eroon Dracon petettyä Harrya Fred Weasleyn, toisen Harry Potter -sarjasta tutun hahmon kanssa. Ensikohtaaminen vuosien eron jälkeen alkaa molemminpuolisella piikittelyllä ja väittelyllä, mutta pian tilanne muuttuu eroottisesti latautuneeksi. He shook his head slightly as the memory of walking in on Malfoy and Fred flashed across his mind and it was enough to break the spell.

He pushed Malfoy away, causing him to stumble. Harry was panting, flushed and he wanted nothing more than to pull the bastard back against him and to shag him right then and there. Kohtauksessa jännite hahmojen välillä rakentuu paitsi vihan myös seksuaalisen himon kautta, ja nämä kaksi tunnetta sekoittuvat toisiinsa, kun Harry huomaa haluavansa Dracoa seksuaalisesti, mutta yrittää kuitenkin estää tämän lähentelyjä.

Huispausjoukkueen ostanut Draco on valta-asemassa suhteessa Harryyn ja Draco on myös se, joka tekee seksuaalisen aloitteen miesten välillä. Dracon valta-asema korostuu miesten välisessä fyysisessä kanssakäymisessä Dracon painaessa Harrya vasten seinää ja lähennellessä tätä väkisin. Alisteisessa asemassa oleva Harry kokee Dracon käytöksen hyökkäävänä ja hänellä on vaikeuksia torjua Dracoa.

Samalla kuitenkin on selvää, että myös Harry haluaa Dracoa seksuaalisesti, mikä tuodaan esiin paitsi Harryn ajatusten kautta, myös tämän fyysisistä reaktioista, kuten huohotuksesta ja punastumisesta.

Queer-näkökulmasta kirjoittaminen mahdollistaa homoseksuaalisuuden lisäksi myös muiden, marginaalisempien ja perinteisistä seksuaalisista mieltymyksistä poikkeavien vaihtoehtoisten suuntausten ja mieltymysten tarkastelun. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset fetissit tai vaikka mieltymys sadomasokismiin. Lisäksi queer-näkökulma tarjoaa myös mahdollisuuden sukupuolten välisten rajojen ja erojen horjuttamiseen. Tästä syystä fanifiktion kautta Harryn ja Dracon väliset valtasuhteet on helppo kääntää kumman tahansa eduksi.

Erityisesti ristiinpukeutumista esitetään fanifiktiossa tyypillisesti juuri sadomasokismin yhteydessä. Oh, he knew so well how Harry liked him to behave. Even now, when he was trying to stay angry, it was hard faced with this overabundance of sexy clothes and intoxicating submission.

Kyseisessä fanifiktiotarinassa Harry ja Draco ovat eräänlaisessa isäntä ja lemmikki -tyyppisessä suhteessa, jossa Dracon pitää totella Harryn hänelle asettamia sääntöjä. Eläinroolipeli, jossa toinen seksipartnereista esittää lemmikkiä ja toinen omistajaa on yksi sadomasokististen seksuaalifetissien alalajeista.

Edellisessä kohtauksessa Draco on rikkonut sääntöjä toisen Harry Potter -sarjan hahmon Pansy Parkinsonin kanssa, mistä johtuen Harry rankaisee heitä molempia.

Lisäksi kohtauksessa keskeistä on ristiinpukeutuminen, sillä Dracon asu koostuu pitsialusvaatteista, korsetista ja korkokengistä, jotka tämä on laittanut ylleen Harrya miellyttääkseen. Feminiinisen ja maskuliinisen välisen rajan häivyttäminen ja sukupuoliroolien ja -identiteettien horjuttaminen viedään äärimmilleen slash-fanifiktiossa teksteissä, joissa kuvataan miehen olevan raskaana. Osassa fanifiktiotekstejä miehen raskaus esitetään täysin luonnollisena, eikä syitä sen mahdollisuuteen sen enempää avata tai selitetä.

Joissakin teksteissä raskaus on seurausta loitsusta, kirouksesta tai muusta taiasta, joka raskaana olevan miehen ylle on langetettu.

Samalla keskeiseksi tulee kuitenkin kysymys siitä, miten tämä ideaali tarinassa esitetään: Nimimerkkiä SkyGalaxies käyttävä kirjoittaja esimerkiksi kuvaa Archive of our own -fanifiktiosivustolla julkaisemassaan Harryn ja Dracon aikuiselämään sijoittuvassa fanifiktiotekstissään Carpe Diem raskaana olevaa Dracoa. Konflikti tarinassa syntyy siitä, että Harryn pakkomielteenomaisen rakkauden kohde Draco on naimisissa toisen miehen, Anthony Goldsteinin, kanssa ja raskaana tälle.

Draco grinned as Anthony wrapped an arm around his swollen stomach. As soon as they were out of sight, Anthony turned to Harry with a cold stare.

Tekstissä heteroseksuaalinen ideaali ydinperheestä näyttäytyy tavoiteltavana ideaalina myös homopariskunnalle. Harry toivoisi olevansa itse Dracon aviomies ja tuntee kateutta nähdessään Dracon naimisissa toisen miehen kanssa ja onnellisesti raskaana tälle. Vaikka Draco on tekstissä edelleen miehen ruumiissa, hänen vartalonsa on raskauden myötä muuttunut samalla lailla kuin naisen vartalokin tosielämässä raskauden aikana muuttuu: Dracon vatsa on pyöristynyt ja takamus muuttunut pulleammaksi.

Tätä kautta Dracon hahmoon liitetään uusia, feminiinisiä piirteitä ja hänen ruumiinsa muuttuu vähemmän perinteisellä tavalla miehiseksi. Fanifiktiosta löytyy myös vastakkaisia esimerkkejä, joissa perhe-elämä ei vastaakaan pariskunnan odotuksia, miehen raskaus on ei-toivottu tai raskaus karnevalisoidaan ja tätä kautta ydinperheideaalista tehdään pilaa.

Dracon kohdalla raskaus kuitenkin tulee mahdolliseksi johtuen vanhasta, Dracon suvun ylle langetetusta taiasta, joka mahdollistaa lisääntymisen myös miesten kesken. Keskeistä taialle on, että jomman kumman miehistä täytyy seksiaktin aikana toivoa jälkikasvua. Harry ja Draco eivät kuitenkaan ole taiasta etukäteen tietoisia, joten raskaus tulee heille yllätyksenä ja selviää heille vasta, kun parisuhde heidän välillään on jo päättynyt:. Tarinassa Harry saa kuulla Dracon odottavan lasta vasta tämän raskauden ollessa jo pitkällä.

Omaisuutensa menettänyt Draco elää äitinsä kanssa köyhyydessä ja on yksinäinen ja katkera ei-toivotusta raskaudesta. Tarinassa käsitellään ironisesti ympäristön ja sukulaisten odotuksia perheenlisäyksen ja ydinperheen muodostamisen suhteen: Draco ei ole hankkiutunut raskaaksi tietoisesti tai omaa huolimattomuuttaan, vaan raskaus on pitkälti seurausta suvun toiveesta saada jälkeläisiä.

Myös raskauteen ja synnytykseen liittyviä kipuja kuvataan tarinassa realistisesti, eikä Dracon raskausaika ole onnellista auvoa. Toisaalta tarinan lopussa palataan kuitenkin jälleen takaisin ydinperheideaaliin, kun Dracon synnytyksen jälkeen Harry ja Draco palaavat onnellisesti takaisin yhteen ja iloitsevat lapsestaan.

Genrenä fanifiktio tarjoaa loputtomia tapoja esittää tyypillisiä oman seksuaali-identiteetin muodostumiseen liittyviä tunteita ja kokemuksia, mutta toisaalta sen avulla on myös mahdollista kuvata muita, vaihtoehtoisia ja marginaalisia seksuaalisia mieltymyksiä. Romaanisarjassa Harryn ja Dracon välillä esitetty vihollisasetelman luoma jännite tarjoaa hedelmällisen pohjan seksuaaliselle jännitteelle hahmojen välillä ja tätä jännitettä lähdetään fanifiktion keinoin usein kasvattamaan ja tarkastelemaan.

Tätä kautta Harryn ja Dracon välisten eksplisiittisten ja fyysisten tai jopa aggressiivisten seksikohtausten kuvaamista on helppo lähestyä fanifiktioteksteissä ja esimerkiksi valta-asemien vaihtelu on usein keskiössä suhdetta kuvattaessa.

Näitä ideaaleja on teksteissä mahdollista joko tuottaa uudelleen homoseksuaalisesta näkökulmasta tai vaihtoehtoisesti vastustaa, kieltää tai parodioida. Samalla kyseenalaisiksi asettuvat myös perinteiset sukupuoliroolit ja sukupuolten välistä rajaa voidaan hämärtää esimerkiksi raskaana olevan mieshahmon kautta. The Cambrigde Companion to Fantasy Literature. Suomalainen miestutkimus ja -liike: Teoksessa Mies ja muutos.

Drarry, Snarry and Snape: The Queerest of the Queer. Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johdanto homo-, lesbo- ja queer-kirjallisuudentutkimukseen.

Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Robertson, Charles Kevin Peter Lang Publishing, Inc. What is it that Fanfiction opposes? A Critical Introduction to Queer Theory.

New York University Press. Volume I A — F. Harry Potter ja hetero-oletus Harry Potter -romaanisarjassa ei ole selkeästi homoseksuaaleja henkilöhahmoja, lukuun ottamatta Harryn opettajan, professori Albus Dumbledoren hahmoa, jonka kirjailija J.

Coming out — ulos kaapista Eräs tyypillisesti homoeroottiseen slash-fanifiktioon usein sisältyvä elementti on niin kutsuttu coming out -tarina. Ystävyys alkaa saada eroottisia piirteitä, kun pojat opiskelevat yhdessä koulun kirjastossa ja alkavat syöttää toisilleen kirsikoita: Tämä käy ilmi esimerkiksi kohtauksessa, jossa Harry ja Draco käyvät flirttailevan keskustelun koskien Dracon ulkonäköä ja pukeutumista ja Draco iskee Harrylle silmää keskustelun päätteeksi: Vihollisten välinen jännite himon lähtökohtana Vaikka slash-fanifiktiolle on tyypillistä viedä alkuperäisteoksessa ystävinä esitettyjen henkilöhahmojen suhde toiselle, romanttiselle tai eroottiselle tasolle, yksi yleisimmistä lähtökohdista Harry Potteriin pohjautuvissa slash-fanifiktioteksteissä on luoda eroottinen tai romanttinen jännite kahden kilpakumppanin, Harryn ja Dracon välille.

Arvoisa Jorma, tunnut Arvoisa Jorma, tunnut tietävän, miten asiat ovat ja haluat sille arvostusta. Me muut kaltaisesi ATM-miehet luemme mielipiteitäsi arvostaen. Odotuksesi, tunteesi ja ajatuksesi saavat sinut luomaan ja muokkaamaan todellisuuttasi. Ole varuillasi kun joku haluaa kertoa sinulle asioiden oikean laidan. Ainoa todellisuus, josta tiedät jotain, on oma todellisuutesi. Kyllä sivistyneessä systeemissä pitäisi olla niin jotta että meille kolmikirjaimisille uroille elämä ei muuttuisi vaikeammaksi koko ajan.

Melkein jo mieleni olen pahoittanut seuran puutteesta, tarkoitan laadukkaan seuran. Maahanmuuttajista on toivottu Maahanmuuttajista on toivottu helpotusta Suomen huoltosuhteeseen, eli maahanmuuttajat lisäisivät työssäkäyvien määrän suhdetta työelämän ulkopuolella oleviin.

Miespuoliset maahanmuuttajat aiheuttavat aina, että joku mies jää ilman naista. Tämä lisää syrjäytymistä ja työelämän ulkopuolelle jäämistä. Naismaahanmuuttajan vaikutus on päinvastainen: Kun otetaan huomioon maahanmuuttajien heikko työllisyystilanne, saattaa miespuolisten maahanmuuttajien vaikutus huoltosuhteeseen olla jopa negatiivinen.

Maahanmuutossa tulisi siis suosia naispuolisia henkilöitä. Kätevä tapa laskea Kätevä tapa laskea syrjäytymistä vain miesten parisuhteettomuuden osalta. Itselläni yksikään entisistä Itselläni yksikään entisistä miesystävistä ei ole ollut korkeasti koulutettu, paljon tienaava, taikka sitten bodattu komistus. Komea voi olla vaikka olisi kaljamaha, eikä se komeuskaan ole tärkeää jos on mukava ihminen. Enemmän tunnen naisia jotka eivät ole vielä parikymppisinäkään olleet yhdessäkään "oikeassa" parisuhteessa, kyllä se on näyttänyt miehillä olevan helpompaa.

Ja aivan naurettavaa miettiä jotain markkina-arvoa, se on pelkkää ihmisten esineellistämistä. Minä elätän itse itseni, nykyisen avopuolisoni kanssa maksamme kulut yhdessä, reilusti.

Ei se ole toisen tehtävä elättää toista aikuista ihmistä, ellei sitten aivan välttämättä itse halua. Ja nuo treffitapahtumat muuten kuulostaa hyvältä. Jotain syväluotaavampaa kuin "speed dating". Olen saanut miehistä Olen saanut miehistä tarpeekseni pitkäksi aikaa.

En enää ymmärrä, enkä etenkään jaksa teitä, miehiä. En halua enää ketään miestä elämääni yrittämään hallita mua tai elämääni, määräilemään, kontrolloimaan tai hyväksikäyttämään tavalla tai toisella.

Jompikumpi iltapäivälehdistä oli tehnyt naisista vastaavan listauksen kuin on tuossa alla nyt miehistä. Tein sitten miehistä oman listauksen. Ihminen kaipaa sitä enemmän mahdollisuutta yksinoloon, mitä rakkaampi hän on itselleen.

Iloa ja rauhaa 1. Helinälle Ihmettelen hieman Helinälle Ihmettelen hieman tekstiänne. Ehkö haette vääristä paikoista, tai sitten Teillä on sitoutumisen pelko, ja haluatte nähdä kumppaniehdokkaissanne jotain vikaa.

Tyypillistä Teidän ilmaisemamme kaltaisen kirjoituksen kirjoittajille usein on, että oma käytöksenne saa aikaan toisessa reaktion, jonka sitten luokittelette johonkn kategoriaan, tai teette vastareaktiosta esim. Helinälle Vaikuttaa, että Helinälle Vaikuttaa, että olette onnistunut kehittämään itsellenne melkoisen vihan sukupuolta kohtaan, jonka kanssa elämisestä voisitte pystyä nauttimaan ilman tuollaista asennetta. Helinä Siikala on runoilija, Helinä Siikala on runoilija, ei kommentin kirjoittaja.

Laasasen teorian perusongelma Laasasen teorian perusongelma on, että ihmisten tasoa mitataan. Ei siinä ole jotain yleistä paremmuusjärjestystä vaan kuka kenellekin sopii on yksilöllistä. Teoriassa on outoa myös se, että vallan katsotaan olevan naisilla.

Teorian mukaan naisten markkina-arvo on korkea n. Miesten taas on teorian mukaan mahdollista vaikuttaa omaan markkina-arvoonsa hankkimalla statusta, omaisuutta, ihmissuhdetaitoja. Tämän luulisi toimivan miesten eduksi: Mutta sinkkunaisten suuremmasta määrästä järjestelmän katsotaan jotenkin kierosti suosivan naisia. Vaikka miehillehän kelpaisi ihan kuka tahansa nainen kunhan ei ole ruma tai vanha! Täälläkin keskustelussa on väitetty naisten saavan kymmeniä ja satoja vastauksia deittipalveluissa.

Ja väitetty, että naisten on sopivampaa kuin miesten esittää vaateita ulkonäölle. Oman kokemukseni mukaan erittäin moni miehistä ilmoittaa etsivänsä hoikkaa, nättiä, kivannäköistä naisten. Deittipalveluissa on satoja miehiä, jotka eivät profiilissaan kerro itsestään käytännössä mitään, joten ei ole mitään minkä perusteella heistä voisi kiinnostua. Kirjoittakaa hyvät ihmiset edes jotain itsestänne, jos toivotte saavanne vastauksia!

Sitten kun jollekulle kirjoittaa, ei vastausta välttämättä saa. Vastausta ei yleensä tule myöskään niihin, missä mies on ensin ottanut yhteyttä ja sitten vastaan hänelle. Useimmat yhteydenotot ovat sellaisia, että niistä ei käy mitenkään ilmi, että omaan deittiprofiiliini olisi lainkaan tutustuttu, joten oletan että sama teksti on lähetetty lukemattomille naisille. Ja sitten valitetaan, ettei naiset viitsi vastata.

Olen myös kuullut naisilta kokemuksia, että yhteyttä ottavat miehet, jotka haluavat seksiä, mutta vakavammasta suhteesta kiinnostuneita ei löydy sitten millään. Vinoutunut ja vääristynyt Vinoutunut ja vääristynyt patriarkaalisuus tappaa, vaurioittaa ja vahingoittaa sekä miehiä että naisia monin eri tavoin. Se on kovaa, julmaa ja raakaa sekä epäoikeudenmukaista.

Se tuhoaa hyvää ja hyviä arvoja ihmisyydessä. Se tuhoaa ja tappaa ihmisiä. Se tuhoaa herkkyyttä ja kauneutta ihmisissä sekä maailmassa. Ehkä miesten ja etenkin patriarkaatti-miesten tulee katsoa peiliin, kun siihen etsitään syytä, miksi yhä useammat naiset haluavat asua yksin ja ehkä olla myös yksin.

Monet miehet vaihtavat ja siirtyvät homoseksuaalisuuteen, kun naiset eivät enää vastaa heidän tarpeisiinsa mikä ei ole todellakaan mikään ihme. Suomalainen nainen on kaiken Suomalainen nainen on kaiken korkeakouluista, naistenlehdistä ja feministipropagandasta oppimansa jälkeen niin kylmä, julma ja ruma, ettei hän pidä suomalaista miestä minään.

Kaikki eksoottiset elätit kyllä kelpaavat. Olen tosin huomannut, että Kainuussa, Lapissa yms. Rakastettavampia naisia ovat kuitenkin monien muiden maiden leidit. Katolisissa maissa naiset ovat naisia, usein vailla feminististä miesvihaa. He osaavat arvostaa ja rakastaa jopa suomalaista miestä vaalea tukka ja pohjoismainen raamikkuus ovat monille latinonaisille suorastaan kiihoittava yhdistelmä. Luuserimiehet, lähtekää ulkomaille, vaikka sinne Thaimaaseen, niin huomaatte että oikeita ja sydämellisiä naisia on todellakin olemassa!

Suomesta ette niitä tule koskaan löytämään. Intiaani-Janne, minä Intiaani-Janne, minä onnittelen sinua kyvystäsi yleistää. Kohta missä itse tulet esille "olen tosin huomannut" Hillitöntä elämisen hyrskettä kannattaa varmaan ihan jatkaakin, taholtasi, silloin sun tällöin. Jollei toimi, tiedät suunnan: En lukenut näitä kaikkia En lukenut näitä kaikkia viestejä. Ensimmäisen luin ja heti tuli mieleeni, missä niitä naisia on pilvin pimein.

Jokaista miestä kohti on noin naista riippuen vähän ajasta ja paikasta. Mies vain valitsee mieleisensä. Ja naiset jonottavat ja odottavat, josko kohta olisi oma vuoro tulla valituksi, haetuksi. Paritanssi on se laji, jossa miehet ovat kuninkaita, kukkoja tunkiolla ja naiset odottavat omaa prinssiään. Opettele mies tanssimaan ja silloin sinä saat päättää kenet syliisi suljet kahden tanssi ajaksi tai ehkä jopa lopuksi elämäksesi. Googleen vaan haku tanssinet tai tanssikurssit T.

Yksi, joka haluaa jakaa elämänsä tanssivan miehen kanssa. Millä perusteella Henry Millä perusteella Henry Laasasta nimitetään "tutkijaksi"? Onko hänellä akateeminen jatkotutkinto? Onko hän julkaissut yhtäkään tieteellistä artikkelia referee-tasoisessa tieteellisessä julkaisussa? Tuntuu, että useimmilla Tuntuu, että useimmilla naisilla ja myös joillakin miehillä on suuria vaikeuksia myöntää, että Markkina-arvoteoria on paikkansapitävä. Teoria on niin totta, kuin vain voi olla, menkää nyt herran jestas katsomaan maailmalle, miten siellä ihmiset elävät.

Teoria on lähinnä itsestäänselvyys. Ravintolassa tämä näkyy selvimmin. Kyllä siellä ihmiset pariutuvat jos sitä on etsinyt juuri teorian mukaisesti. Kyllä ne ATM-miehet ja naisetkin lähtee sieltä yksin kotiin. Kritisoitte, että ei saa luokitella ja arvottaa ihmisiä.

Vastaan, että miksi sitten teette niin. Sillä tehän teette, tiesitte sitä tai ette. Asia, mitä monet eivät ole ymmärtäneet on, että kyseessä ei ole yleensä tietoiset valinnat.

Kyse on tiedostamattomista arvostuksista, niistä jotka vaikuttavat meidän tunteisiimme. Niitä me kaikki teemme, halusitte myöntää tai ette. Me kaikki otamme parhaan mahdollisen kumppanin, minkä saamme. Kriteerit voivat olla vähän erilaiset eri ihmisillä, mutta keskimäärin kuitenkin hyvin samanlaiset. Useimmiten se on ulkonäkö mikä vaikuttaa eniten, tämä ei tarkoita ettei muilla kriteereillä olisi merkittävää vaikutusta.

Näin se vain on. Jotkut ovat vähätelleet tässä keskustelussa Laasasen tekstejä ja Markkina-arvoteoriaa joka ei siis ole Laasasen teoria , väittäneet nollatutkimukseksi tai kyseenalaistaneet hänen tutkijan taitojaan lukematta gradua. Teoriaa ei saa teilata siksi, että se antaa epämieluisia tuloksia.

Tämä teoria tuntuu olevan naisille ns. Tosiasioiden tunnustaminen ei tarkoita, ettei voisi rakastaa tai olla rakastettu. Laasaselta unohtuu nyt yksi Laasaselta unohtuu nyt yksi asia. Suurin osa naisista on vallitsevan kauneuskäsityksen mukaan "taviksia" eli ei nyt rumia muttei nyt sitä kauneinta kärkeäkään.

Epäilemättä myös nämä naiset haluaisivat rinnalleen sen alfauroksen, mutta ennemmin tai myöhemmin tajuavat, ettei heillä ole siihen edellytyksiä kun parempiakin on tarjolla. Niinpä he joutuvat tyytymään siihen pertti perusäijään, ja useimmiten ovat vielä oikein tyytyväisiä sen kanssa. Vähän sama kuin että kaikki haluavat Ferrarin, mutta silti moni ajelee ihan tyytyväisenä sillä Opelilla.

Se kolmanneksi paras Mielestäni yksi syy Mielestäni yksi syy sinkkuuteen on ihmisten sitoutumispelko. Heti ensimmäisen vastoinkäymisen jälkeen homma saa jäädä tai etsitään aina vaan parempaa. Myös seurustelusuhteessa pitäisi ottaa asenne että yhdessä tästä selvitään. Eikä juosta heti karkuun kun tulee ongelmia. Meissä kaikissa on virheitä, pitää vaan laittaa tärkeysjärjestykseen mitä toiselta sallii ja mitä ei. Olen mieluummin sinkku kuin epätyydyttävässä suhteessa.

Itse haluaisin olla Niin. Itse haluaisin olla sinkku. Erehdyin kuitenkin harrastamaan seksiä vauvakuumeisen ihmisen kanssa. Kysyessäni ehkäisystä hän kertoi olevansa lisääntymiskyvytön. Mutta kappas, parin kuukauden seurustelun jälkeen hän kertoi olevansa raskaana. Vietän siis loppuelämäni pallo jalassa. Osaisiko joku kertoa mitä minun tulisi tehdä välttyäkseni elatusmaksuilta yms?

En ole vielä tunnustanut isyyttäni missään. Sapettaa ryhtyä maksamaan jonkun ei-toivotun sinappitehtaan elämästä. Saumat on - jopa todennäköiset - että sitä on hässinyt likimain jokainen vastaantulija sun lisäksi.

Ehkä pääset kuin koira veräjästä. Jos näin ei käy, ja oletkin syyllinen, niin ainoa keino paeta on kadota. Tarkoitatko sitä Tarkoitatko sitä unelma-antajaa, jota tässä keskustelussa niin moni kaipaa? Sitä hyväntekijänaista, saamattoman pelastusta?

Miksi sitten äänessäsi on niin kirpeä sävy, oi oraakkeli, joka kanssapoikaasi ahdingossa neuvot? Kamala kohtalo, ennen kaikkea Kamala kohtalo, ennen kaikkea sille tuloillaan olevalle. Eipä näy yhteydenottoja Eipä näy yhteydenottoja suomi24 deitissä mun profiilissa.

Työssäkäyvä 36v Espoolainen mies ei kelpaa, tai kelvannut moneen vuoteen, meinaan ei ole ollut yhteydenottoja kuin nimeksi. Mitähän ne siellä notkuu, samaa toki voi kysyä itseltänikin. Tulin itsekin lukeneeksi Hei! Tulin itsekin lukeneeksi tätä keskustelua joka herättää minussa paljon ajatuksia.

Olen vuotias nainen ja edelleen sinkkuna. Sosiaalisen, iloisen ja avoimen luonteeni ansiosta tutustun helposti uusiin ihmisiin mutta hyvin harvoin saan ystävää enempää uusista tuttavuuksista. Olen lapsirakas, eläinrakas ja taiteellinen. Työssäni koen myös olevani hyvässä asemassa, olen tehnyt töitä sen eteen vaikka se ei mitenkään erikoinen asema olekaan.

Kaiken kaikkiaan asiat näyttää olevan hyvin mutta näin se ei todellisuudessa ole, yksinäisyys on osa elämääni vaikka olen yrittänyt täyttää sitä isolla kaveriporukalla, harrastuksilla ja koiralla.

Mutta miehet eivät kiinnostu minusta sillä tavalla kuin toivoisin.. Olen vuosien varrella ollut muutaman kerran vakavemmassa suhteessa mutta pisin niistä kesti vain 6kk. Olen tavannut internetin kautta kymmenen vuoden aikana varmaan miestä mutta niistäkin harva on kaveruutta pidemmälle edennyt. Käytän mielestäni kaikkia treffailukanavia ja pidän aina silmät auki. Pitkään ajattelin että en ole tarpeeksi viehättävä koska olen ylipainoinen ja miehet vaativat naiselta siroa olemusta..

Mietin mitä voisin tehdä toisin ja mitä voisin muuttaa itsessäni.. Ja vaikka pahalta kuulostaakin, niin olen miettinyt että mitä jos sitä oikeaa ei koskaan tulekaan. Sitähän ei kukaan teistä voi minulle varmuudella luvata. En halua olla pessimistinen.. Olen itsenäinen nainen ja huolehdin oikein hyvin itsestäni. Tottakai haluaisin elämääni rakkautta mutta jos vastaan ei tule parisuhdetta niin minun täytyy alkaa miettiä miten voisin elää loppuelämäni yksin mutta onnellisena.

Ilkeämielisesti miehiin suhtautuva kälkättävä, jokailtainen, kännäävä kaveriporukka, ihmeellisiä, turhia ja kalliita harrastuksia, ja sänkykin on jo koirasta jalkopäästä täynnä. Ei sinne miestä mahdu. Ei kukaan mies paitsi toivoton luuseri halua koiralauman hierarkan pohjalle purtavaksi, haukuttavaksi ja koirankarvoja ja kakkaa haistelemaan.

Tuo oli nyt täyttä sontaa. Harrastukseni ovat normaali urheiluharrastuksia jonne mieskin mahtuu. Koira on helppo hoitoinen ja pieni sekä karvaton.

Ja en todellakaan tässä iässä mitään kännäile kavereiden kanssa, järjestämme peli ja soittoiltoja jonne mieskin mahtuisi mukaan. Toisin sanoen sen sijaan, että yrittäisit sanoa että mulla ei ole miestä koska mussa on vikaa niin keskittyisit enemmän siihen miksi Suomessa deittailukulttuuri on aivan perseestä.

Ulkomailla sitä tapaa vaikka kuinka paljon ihania miehiä joka päivä ja deittejä satalaa joka suunnasta. Mitä ihmettä sä täällä Mitä ihmettä sä täällä ruikutat jos asiat ulkomailla on niin hyvin että joka päivä tapaat vaikka kuinka paljon ihania miehiä ja deittikutsuja sataa joka suunnasta. Hauskaa, että näin monet Hauskaa, että näin monet miehet ovat sinut sinkkuutensa kanssa, eivätkä vaivu epätoivoon ja etsi itsestään, ympäristöstään ja tietenin niistä naisista syitä sinkkuudelleen.

Koska itsevarma, itseensä tyytyväinen ja elämästä nauttiva sinkkumies on valitettavan usein playeri, eikä tavallinen, parisuhdetta kaipaava mies. Toisin on naisten laita, sinkut, normaalia parisuhdetta toivovat naiset eivät poikkeuksia lukuunottamatta ole asiasta epätoivoisia ja yritä jokaiseen vastaantulijaan takertua niin vimmatusti, että toinen säikähtää moista innokkuutta.

Itse ainakin arvostan vastakkaisessa sukupuolessa ennen kaikkea tervettä itsetuntoa. Vanha klisee, mutta totta: Yksikään Voi poika poika! Yksikään lapsi ei ole "ei toivottu sinappitehdas". Jos olet arvomaailmaltasi vielä noin teini, niin pitäisi jättää paneskelukin tumputuksen asteelle. Joka ikisestä naimisreissusta voi putkahtaa lapsi maailmaan. Jos nainen ei itsekään lasta halua, on vaihtoehtoina jäkipillerit, abortti tai adoptio synnytyksen jälkeen.

Isättömänä ei ole lapsen hyvä kasvaa, joten tietysti voit yrittää kehittyä kakarasta aikuiseksi 9kk aikana ja ottaa vastuusi tekemisistäsi.

Rahan menetyksen pelko ei lapselle ole se suurin uhka, vaan hylätyksi tulemisen pelko! Sitä ei ansaitse yksikään lapsi. Lapsi ei ole syyllistynyt mihinkään pahaan syntyessään tähän maailmaan.

Sinä itse teit sen päätöksen, naitko vai et! Niin, olin tässä reilut 10 Niin, olin tässä reilut 10 vuotta villinä ja vapaana edellisen vakavan suhteen jälkeen. Paneskelin tuona aikana useampaakin naista. Pari heistä teetti abortin, joillain kerroilla riitti katumuspilleri. Nyt sitten erehdyin upottamaan kuokkani valehtelevaan, vauvakuumeiseen suohon. Kysyessäni miten hän aikoo asian hoitaa, vastaus oli "Ei ole vaihtoehtoja". Se on ihan tämän tulevan pikku äitylin oma ongelma kun lapsensa kasvaa ilman biologista isäänsä.

No, nyt kun huippuunsa hiotut geenini ovat päässeet elämän jatkokierrokselle, haen vasektomian. Mikäli en sitten päätä ryhtyä yhteiskunnan elätiksi. Pari parisuhdetta on nyt Pari parisuhdetta on nyt takana ja ikää 26 vuotta. Se täytyy sanoa että parisuhde ei tuo mitään suoraa onnea elämään. Monet varmasti saattavat odottaa sitä. Aika kuluu yhteisten asioiden hoitaan ja elämä on kuluttavampaa tietyllä tavalla.

Mutta parinvalinta on merkittävin yksittäinen valinta ihmisen elämässä. Hyvän kumppanin etsimiseen tulisi siis järjen perusteella käyttää valtavasti aikaa. Mutta todellisuudessa ihmiset ovat niin samanlaisia, että melkein sama kenet ottaa niin samanlaista se elämä suurinpiirtein on hyvällä tavalla ajateltuna.

Näin itse näkisin asiaa. Muistakaa että miehet paranee vanhetessaan ja naiset tietävät sen ;. Tämä teoria kaipaa Tämä teoria kaipaa tarkennuksia seuraavilta osin: Helsingin seudulla asustelee n Siinä vaiheessa kun ollaan umpihumalassa ei ole nin helppoa tehdä hyvää vaikutusta kehenkään vastakkaiseen sukupuoleen. Silti väitän että kunnoon tansiravintola on sellainen paikka jossa on helpointa jutella vieraiden ihmisten kanssa samaan aikaan kun tanssii ja pääsee paremimn kontaktiin jne

Dominoiva mies seuraa helsingistä homoseksuaaliseen

Cristy Hummer